Latest 欧盟 News

欧盟数字货币监管提案遭泄露
商业 2020年9月18日

欧盟数字货币监管提案遭泄露

欧盟提案显示欧盟计划制定一套针对数字货币及其它数字资产的新规定,此举可能重塑整个欧盟地区的数字货币行业。

欧洲呼吁对数字货币进行严格监管
商业 2020年9月16日

欧洲呼吁对数字货币进行严格监管

欧洲一些最大经济体呼吁建立最严格的法规,以管理数字货币行业。法国、意大利、西班牙、荷兰和德国敦促欧盟委员会尽快制定维护该地区货币主权的政策。

欧盟准备新一轮刺激方案
商业 2020年6月3日

欧盟准备新一轮刺激方案

欧盟在批准5400亿欧元(6008.4亿美元)经济刺激方案的两个月后,又将出台新一轮刺激方案。

[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]
[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]