Latest 区块链技术 News

商业 2020年8月26日

区块链助力韩城花椒的品牌保护

8月21日,2020年第五届韩城花椒大会正式举办。在大会上,一款带有区块链防伪溯源标志的品牌花椒悄然出现在大会现场,引来了参会者的广泛关注。

商业 2020年7月29日

区块链服务网络BSN将分为BSN中国和BSN国际

区块链服务网络发展联盟通过决议,将BSN分为中国区块链服务网络BSN和国际区块链服务网络BSN两部分,二者之间在运营中没有任何法律关联责任和义务。

[10]
[10]
[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
['on' + event]
['on' + event]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[i]
[i]
[results[1]]
[results[1]]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]
[10]
[10]
[id^="_form"]
[id^="_form"]
[id$="_submit"]
[id$="_submit"]
[^;]
[^;]
['on' + event]
['on' + event]
[?&]
[?&]
[^&#]
[^&#]
[(d+)]
[(d+)]
[i]
[i]
[results[1]]
[results[1]]
[elem.name]
[elem.name]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-'&=]
[+_a-z0-9-']
[+_a-z0-9-']
[a-z0-9-]
[a-z0-9-]
[a-z]
[a-z]
[el.name]
[el.name]